Nyilatkozat Adatfeldolgozás Megfelelősége Kapcsán

Alulírott,

Név:  DUNAMETÁL Kft.

Székhely: 2600. Vác, Fekete u. 27.

Cégjegyzék: 13-09- 069659.

Adószám: 12013896-2-13.

Képviseli:  Szokol László   ügyvezető

Telefonszám:   06.30.231.1892

E-mail cím: l.szokol@dunametal.hu

Honlap: www.dunametal.hu

(Továbbiakban: DUNAMETÁL  Kft.) a társaságunkkal szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük:

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk egyedi szerződés alapján szerződéses kapcsolatban áll a Megrendelőkkel.
  2. Társaságunk a megrendelők személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. A megrendelő által – – szerződés alapján – a Társaságunk felé továbbított harmadik személyek adatait, a megrendelő, mint adatkezelő rendelkezéseinek megfelelően, mint adatfeldolgozó kezeljük.
    Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a : DUNAMETÁL Kft-n kívüli más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési céllal együtt kerül közlésre.
  3. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést/adatfeldolgozást a vonatkozó, a Társaságunk Általános Szerződéseiben és Adatkezelési Szabályzatában és a Tájékoztatóban foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályzó rendelkezéseire.
  4. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mint az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelent – szerződött – és jövőbeni szerződő – Partnerünktől is.
  5. Nyilatkozzunk, hogy a : DUNAMETÁL Kft mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével, vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.
  6. Az Adatkezelés/feldolgozás során a : DUNAMETÁL   Kft a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogot. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatol védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.
  7. nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevekénységünk során, csak olyan partereket, veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

 

Vác,  2018.05.25

 

 

A honlap fejlesztés alatt áll!

Ezért előfordulhat, hogy nem megfelelő adatok szerepelhetnek rajta.

Minden esetben információkért kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, melyeket a kapcsolati menüpontban találnak.

Megértésüket köszönjük!